UAB Summa Advisers

2015 m. Įmonės Burių maratonas per smėlį: buriavimas Blokart vėjaračiais Nida-Smiltynė paplūdymiu.